Het logo van De Kruidenhoeve

www.kruidenhoeve.nl
Oerkoken
Arangementen
Actueel 2016
Bed&Breakfast
Vakantieverblijf
Wandelmogelijkheden
STICHTING
DE KRUIDENHOEVE
(Anneke en Willem Smits)

Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug (O)

Telefoon 0523-656049
of zend een emailbericht

        

 

NIEUWSBRIEF
Naam:  
E-mailadres:  
verzoekt toezending van de maandelijkse Nieuwsbrief van de Kruidenhoeve

 

 

 

 

 

 

                          

Doneren

 

Naam  
Adres  
Postcode/Plaats  
E-mailadres  
Telefoonnummer  
Bankrekening  
Bedrag dat u wilt doneren  
Opmerkingen

                                                                       

Klik hier voor het (meest recente) financieel jaarverslag van de Stichting

Naam:
Stichting De Kruidenhoeve
Statutair gevestigd te Balkbrug, gemeente Hardenberg


RSIN:

Fiscaal nummer: 814284139
ANBI nummer: 41624

KvK nummer: 41023202


Contactgegevens:

Den Oosterhuis 10
7707 PE Balkbrug
Telefoon: 0523-656049
E-mail: [email protected] 

Bestuurssamenstelling:
J. Meesters-van Driel, voorzitter
G. Caminada, secretaris;
W. Smits, penningmeester. 

Beloningenbeleid:
Het bestuur wordt niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Gebruik wordt
gemaakt van vrijwilligers, zij ontvangen een vergoeding die fiscaal is toegestaan. In de meeste gevallen liggen de bedragen onder het toegestane maximum.

Beleidsplan:
In Nederland is de belangstelling voor alle aspecten van de natuur steeds groter geworden. De stichting geeft daartoe op diverse manieren voorlichting.

Doel van de stichting:
Het geven van voorlichting over natuurlijke/holistische leef- en geneeswijzen en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creŽren en onderhouden van educatieve (kruiden)tuinen, het (doen) geven van cursussen en rondleidingen, het organiseren van lezingen en diapresentaties, het organiseren van tentoonstellingen en alle andere wettige middelen. 

Uitgeoefende activiteiten:
Samen met vrijwilligers worden de educatieve, biologische tuinen onderhouden. Daar vinden de bezoekers een groot aantal (genees)kruiden planten en ook sierplanten. Aan groepen worden er rondleidingen gegeven in de zomermaanden.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er een educatief Speur-Neuzen-Pad door de tuinen.
Er wordt een website onderhouden en er is een maandelijkse nieuwsbrief

 

   

                        

   

www.kruidenhoeve.nl
Oerkoken
Arangementen
Actueel 2016
Bed&Breakfast
Vakantieverblijf
Wandelmogelijkheden

 Opengesteld in juni, juli en augustus
___________________________________________________
bulletelke dinsdag en woensdag van 12.00 tot 17.00 uur
bulletOpen Tuinendag 3e zaterdag in juni
bulletgroepen en rondleidingen op afspraak op andere dagen mogelijk
bulletmogelijkheid tot vakantieverblijf en bed&breakfast